Enderne på København og Paris

Guy Debord og Asger Jorns første samarbejde var bogen Fin de Copenhague. Værket udgør startpunktet for koblingen mellem Jorn og Situationistisk Internationale. Debord har senere afvist meddelagtighed i produktionen idet værket kunne betragtes som et simpelt stykke komerz (en eksklusiv kunstnerbog i snævert oplag).

Den spekulativt-psykogeografiske arkivarisme forsøger at samle enderne ved at gå på søgning i området mellem Fields, Robert Jacobsens vej og Asger Jorns Allé på Vestamager, Ørestaden, udstyret med en rutevejledning (et indexialt snit), som viser vej fra Rue de Alfed Jarry til Allée Guy Debord ( anonym promenade foran shoppingcenteret Le Millenaire) via Stalingrad Square i den parisiske forstad Aubersvilliers.

Prospekt Ørestad syd: Asger Jorns Allé er centeraksen i dette foretagende. I skrivende stund er størstedelen af området ubebygget, men afstribningen af området har allerede fundet sted, på googlemaps kan man allerede søge efter de enkelte numre i de kommende husrækker. De på stedet rejste plancher erklærer blandt andet,at Asger Jorns Alle får en markant aktivitetsprofil, at det vil blive stedet for sammensmeltning af hverdagsliv og aktivitet.
Skal det forstås som en realisering af Debords ambitioner for en ny urbanisme? - Og genforener dette i geografisk- arkivaristisk regi Jorn og Debord? Det må læseren selv vurdere, måske støttet af den spekulative arkivarismes psykogeografiske oppløjning.
(vi undskylder den ufuldstændige korrektur)

Endvidere: Har ovenstående nogen relevans ifht. Røddernes arbejde som uafhængig arkiv-aktivistisk instans på Idéhistorie? Nej. Det må betragtes som en digression af den Spekulative Arkivarisme, hvilket dog beviser dennes status som snart stort set selvsvingende system.