Spekulativ Arkivarisme

Den spekulative arkivarisme udkaster konstant euklidiske prøveballoner.
(Som de møtrikker med små hvide klude bundet på som haler, der kastes i Tarkovskijs Stalker for at fiksere zonen).
Som horisontal videnstruktur binder den spekulative arkivarisme sig ikke til nogen vane og dens hændelser er ikke momenter i noget "narrativ".
Med andre ord: den spekulative arkivarisme forpligtiger ikke sig selv.

Eller: Dens materiale er en centerløs anordning, et filtret kompleks.
Som psykoterapeuten foretager den spekulative arkivarist uforpligtende snit i dette korpus.

Manifestationer:


Den Spekulative Arkivarisme har haft to konkrete manifestationer i Idéhistories studenteroplægsforening KAMPF.

Sub-kategorier: