Bibliografi

Rødderne har indledt en produktion af klammehæfter og bogobjekter. Inspireret af fluxus-bevægelsens arbejde vedr. vidensstruktur og vidensformidling vil Rødderne ved ISBN-nummer-løse publikationer skære hul i de hermestiske forseglinger og lade arkiv såvel som teori flyde.

Hæfter beliggende på Statsbiblioteket:

Arkivaristerne° (2017): Tiden ef – sen – mere præ af diskussio og logiske linie, Arkivaristerne°s Bogklub, Aarhus

Arkivaristerne° (2017): Institut for emancipationsvidenskab: dokumentationshæfte 23, Arkivaristerne°s Bogklub, Aarhus

Arkivaristerne° (2017): Rules of engagement, Arkivaristerne°s Bogklub, Aarhus

Krause-Jensen, Esbern (2017): Idéhistorie som emancipationsvidenskab: optaget d. 3 oktober 1979, Idéhistorisk Forening, Arkivaristerne°s Bogklub, Aarhus

Kemp, Peter (2017): Jeg glemte min livret: rødderne til Peter Kemp om Kemp til Johannes Sløk om Sorbonnes diskrete bureaukrati og tilbage til Rødderne, Arkivaristerne°s Bogklub, Aarhus
  

Publikationer:

November 2016

Arkiv montage 1 "Det røde skib"
"Jeg glemte min livret" Peter Kemp til Johannes Sløk 1961.

Arkivalier søges! 

Hilsener fra en brevkorrespondance i vekslende typografi


Peter Brückner Komplekset
Lomme-Arkiv
Idéhistorie som emancipationsvidenskab
Om den aktuelle organisatoriske elendighed på Idehistorisk InstitutSelvrefleksionsskulptur-Arkivmobile

/
mere i støbeskeen.