Det røde skib


" Dvs. at der selvfølgelig ikke er tale om at "nedbryde det borgerlige institut Idehistorie", men på den anden side er der heller ikke tale om at redde instituttet for enhver pris, hele tiden at legitimere sig som borgerlig videnskab. I det hele taget er Idehistorisk institut som sådant i sig selv og uden videre temmeligt uinteressant for denne diskussion. Dermed være selvfølgelig ikke sagt at man skal skide på hvor man befinder sig og hvilke betingelser man på nuværende tidspunkt arbejder under og udfra..
"Arkivmontage over det røde skibs sejlads gennem midthalvfjerdsernes Idéhistorie.
Titlen "det røde skib" er taget fra en ganske kompliceret instruktion i aflevering af biblioteksbøger trykt i ruspjecen anno 1974. Derudover er kildematerialet blandt andet mødereferater,avisudklip, pjecer og festinvitationer.

16 sider.
A6-format.
Til dels trykt på rødt millimeterpapir.