Psykogeografisk Arkivarisme

Hvad er byen andet end et stort arkiv?

Den psykogeografisk-spekulative arkivarisme er opsøgende i den forstand at psykogeografen/arkivaren med sit legeme foretager søgninger i urbanitetens indeks.

Den psykogeografisk-spekulative arkivarismes felt kan cirka siges at være tid, sted, landskab, kort, by,kartotek.

Til forskel fra den traditionelle psykogeograf er den spekulativt-arkivariske psykogeograf særligt sensibel overfor referencens tilsynekomst i byrummet.

Ekspedition i Ørestaden/Aubersvilliers

Praksis

 
Teori
"ser man bort fra et politimæssigt synspunkt, så er Haussmann's Paris en by, der er bygget af en idiot"

Guy Debord

Væg-arkæologi på bagsværd station

Billedreportage


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Definitioner:

Psykogeografi:
Studium af de præcise virkninger af det geografisk milieu, som hvad enten det er bevidst indrettet eller ej, indvirker direkte på individets følelsesmæssige adfærd.

Psykogeografisk:
Det som manifestere det geografiske milieus* direkte indvirkning på følelseslivet.

Psykogegraf:
Den, som undersøger og meddeler de psykogeografiske realiteter.