Idéhistorie som emancipationsvidenskab

E. Krause-Jensen & H.J. Schanz 1979

Et uddrag af kassettebåndsamlingen.
Et kig tilbage i fordums emancipationsvidenskabelige fremtidsvisioner for Idéhistorisk Institut, med interessante forskelle angående ambition og stil hos Hans Jørgen Schanz og Esbern Krause Jensen.

"Patchwork er det, og patchwork bliver det.
Og tilhørerne må tilmed selv sy kludene sammen"

- Krause Jensen, s.3.